O mnieUrodziłem się w połowie ubiegłego wieku w Warszawie i mieszkam w tym mieście po dzień dzisiejszy. Bakcylem zwiedzania kraju zaraził mnie w szkole podstawowej mój wspaniały nauczyciel geografii, organizując wycieczki w najciekawsze regiony Polski. Z kolei, studiując na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej "połknąłem", dzięki memu przyjacielowi, bakcyla fotografowania.

Działając w sekcji fotograficznej studenckiego Koła Geodetów uczestniczyłem w wyjazdach plenerowych i wydziałowych wystawach. W latach siedemdziesiątych aktywnie włączałem się w działalność Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, biorąc udział w cotygodniowych spotkaniach i okresowych zbiorowych wystawach Towarzystwa. Wówczas też rozpoczęły się moje podróże poza Polskę, początkowo do byłych krajów socjalistycznych, następnie na zachód Europy. Krąg poznawania świata mogłem także poszerzać dzięki wyjazdom służbowym na szkolenia i sympozja - pierwszym moim wyjazdem pozaeuropejskim był trzymiesięczny pobyt szkoleniowy w Stanach Zjednoczonych w 1977 r.

W końcu lat siedemdziesiątych poznałem grupę bratnich mi dusz - trampów podróżujących bez biur podróży do najciekawszych zakątków świata, dzielących się swymi doświadczeniami w ramach założonego przez nich Towarzystwa Eksploracyjnego. Przystałem do tego Towarzystwa, początkowo chłonąc ilustrowane przezroczami opowieści z różnych regionów naszego globu.

Z czasem zacząłem realizować swe marzenia o dalekich podróżach, uczestnicząc i organizując wyprawy do krajów pozaeuropejskich. Pierwszą z nich była wyprawa do Egiptu w 1984 r. Od tego czasu w trakcie 12 wypraw udało mi się poznać wiele ciekawych zakątków Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Plon z tych wypraw, w postaci zdjęć i relacji, odnajdziecie na mojej stronie.

Zapraszam do obejrzenia i "zarażenia się" bakcylem poznawania świata.

© Copyright by Zbigniew Bochenek. Design by Jac.